اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه امتحان در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه امتحان در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند سامانه ارزشیابی کیفیت آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ از ۱۱ خردادماه در سامانه سما فعال می­باشد. لذا دانشجویان باید با مراجعه به آدرس زیر ارزشیابی کیفیت آموزشی را بصورت الکترونیکی در سامانه سما انجام دهند. شایان ذکر است مجوز حضور در جلسات امتحانی پایان ترم منوط به پرینت گزارش” برنامه امتحان پایان ترم در نیمسال دوم ۹۸-۹۷ ” (کارت ورود به جلسه) توسط دانشجو از سامانه سما می‌باشد. بدیهی است دانشجویانی که ارزشیابی خود را در مهلت تعیین شده انجام نداده باشند قادر به تهیه پرینت مذکور نخواهند بود و از شرکت آن‌ها در امتحانات پایان ترم ممانعت به عمل خواهد آمد. بنابراین ضروری است دانشجویان پس از انجام موارد فوق نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه امتحان (یا همان برنامه امتحان پایان ترم) اقدام نموده و برگه مزبور را در جلسه امتحان ارایه نمایند.

آدرس لینک ورود به سیستم مدیریت آموزشی:

http://85.185.105.102/samaweb/