قابل توجه دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در ارتباط با مهلت دفاع از پایان نامه و رساله

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می‌رساند مهلت دفاع از پایان‌نامه / رساله تا روز چهارشنبه مورخه ۹۸/۱۱/۱۶ می‌باشد. شایان ذکر است فرم د فاع از پایان‌نامه/ رساله و نامه‌های بررسی پایان‌نامه / رساله توسط داوران برای مقطع ارشد تا تاریخ ۹۸/۱۰/۲۸ و برای مقطع دکتری تا تاریخ ۹۸/۱۰/۷ توسط اداره آموزش دانشکده ارائه می‌گردد و این تاریخ قابل تمدید نمی‌باشد.