راه اندازی سامانه آموزش مجازی

 به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می­رساند با توجه به شیوع ویروس کرونا، برگزاری کلاس­ها بصورت غیرحضوری در دستور کار دانشگاه قرار گرفته است. با عنایت به راه اندازی سامانه آموزش مجازی سماکلاس، در راستای برگزاری کلاسها بصورت غیرحضوری و با توجه به برگزاری تعدادی از کلاس­ها بصورت آزمایشی، سامانه مذکور قابل اجرا و بهره برداری می­ باشد. اساتید و دانشجویان می توانند با استفاده از فایل راهنما، کلاسهای خود را بصورت مجازی(آفلاین و آنلاین) برگزار نمایند.
فایل راهنما آموزش مجازی اساتید
فایل راهنما آموزش مجازی دانشجویان